Kringen en catechisatie

Kringen en catechisatie
Jongerenkring
De volgende jongerenkring wordt gehouden op donderdag 21 maart om 20.00 uur in de pastorie. Met een gemêleerde groep bespreken we onderwerpen die met de Bijbel en het geloof te maken hebben. We komen elke maand bij elkaar in de pastorie. Ook interesse? Dan kun je je opgeven via ds Schenderling.

Catechisatie
De volgende catechisatie is op maandag 4 maart om 19.30 uur in de pastorie. De catechisaties worden om de twee weken gegeven, op maandag van 19.15 - 20.15 uur. We behandelen afwisselend onderwerpen uit de Bijbel, dingen die in de wereld spelen of thema’s die door de deelnemers zelf worden aangedragen.

Kring Kern van het geloof
Op donderdag 7 maart is er weer een bijeekomst van de kring ‘Op zoek naar de kern’. Met de deelnemers aan deze kring gaan we op zoek naar de kern van het christelijk geloof. De kring komt elke vier weken van 19.30-21.00 uur bij elkaar in Dorpshuis In de Gaard.
 
Kerk-TV

Kerk-TV
De kerkdiensten van de Hervormde Kerk in Ingen kunt u volgen via Kerk-TV.
Daarvoor kunt u deze link gebruiken:


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1483-Hervormde-Gemeente-Ingen

Kerkdiensten:
Zondag 25 februari, 10.00 uur: Dhr. P. Kits, Elst
Collecte diaconie: MAF christelijke zending; kerkrentmeesters: Herstel voegwerk
Zondag 3 maart, 10.00 uur: Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Collecte diaconie: Diaconie: KIA Libanon; kerkrentmeesters: Vervangen verwarming
Zondag 10 maart, 10.00 uur: Ds. J.G. Schenderling
Collecte diaconie: KIA Omzien naar gevangenen; kerkrentmeesters: Onderhoudskosten orgel
Woensdag 13 maart, Biddag voor gewas en arbeid, 19.30 uur: Mevr. P. Kuper, Tiel
Collecte diaconie: Voedselbank; kerkrentmeesters: Energiekosten
Zondag 17 maart, 10.00 uur: Dhr. D. Muurling, Elburg
Collecte diaconie: ZOA; kerkrentmeesters: Herstel voegwerk
Zondag 24 maart, Palmzondag, 10.00 uur: Ds. J.G. Schenderling
Collecte diaconie: KIA Paasverhaal voor Nederland; kerkrentmeesters: Vervangen verwarming

De liturgie kunt u vinden op de Kerkbazuin.
De Kerkbazuin kunt u aanvragen via: kerkbazuin.kerkingen@gmail.com
Hartelijk welkom bij onze online-kerkdiensten!
 
Koffiemomenten In de Gaard

Koffiemomenten In de Gaard
In de komende periode zijn er weer koffiemomenten op woensdag 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 6 maart en 20 maart. Tussen 14.00 - 15.30 uur is iedereen weer van harte welkom in Dorpshuis In de Gaard voor een kopje koffie, een praatje of een spelletje!
 
 
WELKOM

WELKOM
Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Ingen.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
 
Blijft u geven?

Blijft u geven?
Als u het werk van de kerk financieel wilt steunen, kunt u gebruik maken van onderstaande banknummers. Alvast hartelijk bedankt!

Banknummer Kerkrentmeesters
Het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (CvK Ingen) is:
NL 08 RABO 0373 7228 69.

Banknummer Diakonie
Het banknummer van de diaconie is:
NL 49 RABO 0330 3008 57.
 
Kinderkerk en oppas

Kinderkerk en oppas
Kinderen die naar de Kinderkerk willen zijn om 10.00 uur van harte welkom in de kerk. Na het kindermoment en het zingen van het kinderlied, gaan ze naar In de Gaard om daar hun eigen programma te volgen. Aan het eind van de kerkdienst worden ze door de leiding teruggebracht naar de kerk. Als ouders gebruik willen maken van de oppasdienst kunnen ze zich telefonisch melden bij Ilona van Blijderveen.