WELKOM WELKOM
Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Ingen.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
 
Kerk-TV

Kerk-TV
De kerkdiensten van de Hervormde Kerk in Ingen kunt u volgen via Kerk-TV.
Daarvoor kunt u deze link gebruiken:


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1483-Hervormde-Gemeente-Ingen

Kerkdiensten:

Zondag 19 juli, 10.00 uur: dhr. P. Kits (Elst, U)
Zondag 26 juli, 10.00 uur: Ds. S. de Both,Lopik
Zondag 2 augustus, 10.00 uur: mevr. W. Doornenbal, Lienden
Zondag 9 augustus, 10.00 uur: Ds. J.G. Schenderling

De liturgie kunt u vinden op de Kerkbazuin.
De Kerkbazuin kunt u aanvragen via: kerkbazuin.kerkingen@gmail.com

Hartelijk welkom bij onze online-kerkdiensten!
 
Blijft u geven?

Blijft u geven?
Nu we elkaar al maanden niet meer ontmoeten in de kerk en veel kerkelijke activiteiten stil liggen, wordt steeds duidelijker wat de financiële gevolgen zijn voor de kerk. Door het uitvallen van collectes en van bijzondere acties (zoals de rommelmarkt) zijn er minder inkomsten. Tegelijk zijn de kosten gestegen, bijvoorbeeld omdat voor het online uitzenden van kerkdiensten betaald moet worden. Ook zijn er licenties nodig om liederen te mogen uitzenden. En de apparatuur die gebruikt wordt om opnames te maken, kost uiteraard ook veel geld.
Daarom willen we iedereen vragen om te blijven geven. Nu het niet per keer in kleine bedragen kan, wilt u misschien overwegen eens per maand iets extra’s te geven? Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand banknummers. Alvast hartelijk bedankt!
Banknummer Kerkrentmeesters
Het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (CvK Ingen) is:
NL 08 RABO 0373 7228 69.
Banknummer Diakonie
Het banknummer van de diaconie is:
NL 49 RABO 0330 3008 57.

 
 
Kinderkerk weer gestart!

Kinderkerk weer gestart!
De Kinderkerk is weer van start gegaan. Uiteraard wordt de opzet aangepast om te voldoen aan de regels. De Kinderkerk begint om 10.00 uur direct in In de Gaard; kinderen zijn welkom vanaf 9.45 uur. De kinderen kunnen direct na de online-kerkdienst weer worden opgehaald, dus rond 11.00 uur. We wensen jullie alvast een fijne tijd toe!