WELKOM

WELKOM
Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Ingen.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
 
Nieuwe jeugdclub gestart

Nieuwe jeugdclub gestart
Op 31 oktober is de nieuwe jeugdclub van start gegaan. De sfeer was goed en de reacties na afloop waren positief! De club  is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. We combineren een stukje inhoud (een thema) met gezelligheid (spelletjes, bijpraten, iets drinken of eten). En er zijn ook al twee volgende data geprikt: zondag 28 november (alternatief Sinterklaasfeestje) en zondag 19 december. We komen bij elkaar bij de fam Merkens (Rijnbandijk 21) en we beginnen om 19.00 uur. Jongeren die belangstelling hebben, kunnen rustig een keertje komen kijken of contact opnemen met Marcel Merkens, tel. 0344-693709. Welkom en neem gerust een vriend(in) mee!
 
 
Kerk weer open!

Kerk weer open!
Vanaf komende zondag 23 januari zijn bezoekers weer welkom in onze kerkdiensten. Na de laatste persconferentie heeft de landelijke PKN de richtlijnen aangepast. In onze kerk is aanmelding vooraf niet nodig, maar we zitten voorlopig nog wel verspreid in de kerk. De samenzang blijft beperkt tot één of twee keer per dienst. De overige liederen zal de zanggroep voor ons verzorgen. Zo blijven we binnen de aangegeven grenzen, maar kunnen we wel weer bij elkaar komen. We zijn blij dat dit mogelijk is en hopen u ook weer te kunnen begroeten. Alle diensten zijn uiteraard ook te bekijken en te beluisteren via Kerkdienstgemist. Ook bij deze diensten bent en blijft u van harte welkom!
 
Kerk-TV

Kerk-TV
De kerkdiensten van de Hervormde Kerk in Ingen kunt u volgen via Kerk-TV.
Daarvoor kunt u deze link gebruiken:


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1483-Hervormde-Gemeente-Ingen

Kerkdiensten:
Zondag 16 januari, 10.00 uur: Ds. A. Groeneveld, Lunteren
Zondag 23 januari, 10.00 uur: Ds. J.G. Schenderling

De liturgie kunt u vinden op de Kerkbazuin én onder het tabblad "Kerkdienst Live" op deze website.
De Kerkbazuin kunt u aanvragen via: kerkbazuin.kerkingen@gmail.com

Hartelijk welkom bij onze online-kerkdiensten!
 
Blijft u geven?

Blijft u geven?
In de samenleving zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven, maar in de kerk zijn de gevolgen van de pandemie nog merkbaar. Door het uitvallen van bijzondere financiële acties zoals de rommelmarkt, de voor- en najaarsmarkt en de verkoop van oliebollen en appeltaarten, zijn er minder inkomsten. Tegelijk zijn de kosten gestegen, bijvoorbeeld omdat voor het online uitzenden van kerkdiensten betaald moet worden. Daarom willen we iedereen vragen om juist nu te blijven geven. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand banknummers. Alvast hartelijk bedankt!

Banknummer Kerkrentmeesters
Het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (CvK Ingen) is:
NL 08 RABO 0373 7228 69.

Banknummer Diakonie
Het banknummer van de diaconie is:
NL 49 RABO 0330 3008 57.
 
Kinderkerk weer van start

Kinderkerk weer van start
De Kinderkerk gaat weer van start! De kinderen zijn vanaf komende zondag 23 januari weer van harte welkom in In de Gaard. We beginnen niet in de kerk, maar zijn we het volledige uur in In de Gaard. We beginnen om 10 uur en de kinderen kunnen bij In de Gaard worden gebracht en na afloop van de kerkdienst weer worden opgehaald.