Gemeente

Gemeente
De Hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad naar te willen leven. Tevens heeft zij zorg voor alle gemeenteleden, maar ook voor de mensen in het dorp en is ze betrokken met behoeften van medemensen veraf en dichtbij.
terug