Dopen

Dopen
Als ouders een kind willen laten dopen, kunnen ze contact opnemen met de predikant (predikant.kerkingen@gmail.com). In goed onderling overleg wordt er dan een datum voor de doopdienst afgesproken. Vóór de doopdienst vindt er een zogenaamd doopgesprek plaats. Dat is een bijeenkomst waarbij alle ouders aanwezig zijn die tijdens dezelfde dienst een kind laten dopen. We gaan dan met elkaar in gesprek over de betekenis van de doop en het verloop van de dienst.
In het seizoen dat volgt op de doop nemen de doopouders deel aan een korte cursus over geloofsopvoeding, de zogenaamde doopcatechese. In onze gemeente hoort dat bij de doop. Het gaat om drie leerzame en gezellige avonden waarop je een aantal ouders ontmoet met kinderen in dezelfde leeftijd. Tijdens de doopcatechese denken we na over de geloofsopvoeding van onze kinderen. We vergelijken bijvoorbeeld een aantal kindergebeden en kinderbijbels. En we kijken alvast vooruit naar de geloofsopvoeding als de kinderen wat ouder zijn geworden.

 
terug