Kinderkerk

Kinderkerk
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er de kinderkerk. Dit is in de vorm van kindernevendienst: de kinderen gaan met hun ouders naar de kerk en na het kindermoment tijdens de dienst gaan de kinderen met de leiding naar het dorpshuis In de Gaard en komen tijdens de collecte bijna aan het eind van de dienst weer terug. De kinderkerk organiseert ook de Kinderkerstviering.
Tijdens de gezinsdiensten zijn de kinderen wel de gehele dienst in de kerk aanwezig.
terug