Ziekte Ziekte
Een kerkelijke gemeente wordt pas echt een geloofsgemeenschap als mensen met elkaar mee kunnen leven. Op mooie en op moeilijke momenten in het leven. Bij een geboorte maar ook in een periode van ziekte of verdriet. Het is daarom een goede gewoonte om één van de ouderlingen of de predikant op de hoogte te stellen van een ziekenhuisopname, van een ongeval, of van een andere ingrijpende gebeurtenis.
De ouderling of predikant zullen deze informatie altijd vertrouwelijk behandelen. Pas als de betrokkene daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, wordt een ziekenhuisopname in de ‘Kerkbazuin’ vermeld. U kunt de kerk dus altijd informeren, ook als u niet wilt dat deze informatie naar buiten gebracht wordt.
Kortom: Het is goed om een ouderling of de predikant op de hoogte te stellen van ingrijpende gebeurtenissen. Zij gaan daar vertrouwelijk mee om.
 
terug