Lid worden van de gemeente

Lid worden van de gemeente
Mensen zijn verhuisd en gaan op zoek naar een nieuwe kerkelijke gemeente. Of mensen waren een tijdje minder actief, maar zoeken nu weer aansluiting bij een geloofsgemeenschap. Weer anderen zijn niet gelovig opgevoed, maar zijn geïnteresseerd geraakt in de boodschap van de Bijbel. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen (weer) lid willen worden van een kerkelijke gemeente. Dat is altijd mogelijk. Een telefoontje of een emailtje zijn voldoende om in contact te komen met iemand van de kerk.
Als iemand eerst meer wil weten over het christelijk geloof, kan hij of zij contact opnemen met de predikant die hem of haar zal informeren over de mogelijkheden om meer over de Bijbel en het geloof te weten te komen. Bijvoorbeeld via een kring of cursus. Ook wie nog niet gedoopt is maar voor zichzelf de doop verlangt, is uiteraard van harte welkom. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over de voorbereiding op de doop als volwassene.
Kortom: wie (weer) lid wil worden van de gemeente, kan contact opnemen met een predikant (predikant.kerkingen@gmail.com) of met de scriba (scriba.kerkingen@gmail.com).
 
terug