Overlijden Overlijden
Op enig moment komen we ervoor te staan. Een dierbare is van ons heengegaan en dat raakt ons diep. Maar er komen ook allerlei praktische vragen op ons af, want er moeten dingen geregeld worden. Er zijn veel zaken die met de naaste familie en de uitvaartleider besproken moeten worden. Daarbij komt ook de vraag aan de orde, of er een kerkelijke uitvaart moet plaatsvinden.
Het is belangrijk om de predikant of een ouderling zo snel mogelijk via een kort telefoontje op de hoogte te stellen van het overlijden.
Voor het leiden van de afscheidsdienst wordt in de Protestantse Kerk in de regel de plaatselijke predikant benaderd. In veel gevallen kent deze pastor de betrokkene en de familie immers al. Maar ook als dat niet het geval is, vertegenwoordigt de plaatselijke predikant de geloofsgemeenschap waartoe de overledene behoord heeft. Ook is hij of zij na de uitvaart beschikbaar voor de nazorg aan de nabestaanden.
Als voor de uitvaart gebruik wordt gemaakt van de Sint Lambertuskerk, zal de uitvaartleider contact opnemen met de kerkrentmeesters om te informeren of de kerk beschikbaar is. De kerkrentmeesters kunnen ook informatie geven over de kosten van een viering in de kerk.
Kortom: het is belangrijk de predikant of een ouderling zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een overlijden.

Rouw- en trouwprotocol
terug