Kerkdienst live

Kerkdienst live
De kerkdiensten vanuit de Hervormde Kerk in Ingen kunt u volgen door onderstaande link aan te klikken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1483-Hervormde-Gemeente-Ingen

Namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst! 
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten
Liturgie voor Eeuwigheidszondag
21 november 2021


--

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 42:1,7  (orgel)

Stil gebed; bemoediging en groet

Inleiding + Gedicht

Muzikaal intermezzo: ‘Jupiter Hymn’ (ensemble)

Moment met de kinderen

Zingen: Op Toonhoogte2 563 (orgel)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Hebreeën 11:8-16

Zingen:  Lied 802:1,3,5,6 (orgel solo)

Verkondiging

Muzikaal intermezzo: Ammerland (ensemble)

Zingen: Lied 870:1,6,7,8 (ensemble)

Herdenking van de overledenen

Moment van stilte

Muzikaal intermezzo: ‘Yellow Mountains’ (ensemble)

Dankgebed en Voorbeden

Aankondiging van de collecte

Slotlied: Op Toonhoogte2 395 (orgel)

Zegen

Orgelspel