Kerkdienst live

Kerkdienst live
De kerkdiensten vanuit de Hervormde Kerk in Ingen kunt u volgen door onderstaande link aan te klikken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1483-Hervormde-Gemeente-Ingen

Namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst! 
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten
Zondag 13 februari 2022

Schriftlezingen:
Lukas 20:20-26
Romeinen 13:1-7 / 11-12

---

Intochtslied
Psalm 99:1,2,3 (samenzang)
God is koning Hij sticht zijn heerschappij

Na votum/groet:
Op Toonhoogte 223:1,2,3 (zanggroep)
Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats

Na de Schriftlezingen:
Op Toonhoogte 237:1,4,5 (samenzang)
Woord voor ons geschreven

Na de inleiding:
Op Toonhoogte 203:1,2,3 (zanggroep)
Meer dan rijkdom

Na de verkondiging:
Lied 994:1,2,3,4 (zanggroep)
Voor hen die ons regeren

Collecte

Slotlied:  
Lied 834:1,2,3 (samenzang)
Vernieuw Gij mij o eeuwig licht