Moderamen Moderamen
Het moderamen bestaat uit de ouderling-voorzitter, predikant, de scriba en een vertegenwoordiger uit het college van ouderlingen, diacenen en kerkrentmeesters. Elk van de ambten is in het moderamen vertegenwoordigd. In de vergadering van januari worden de leden van het moderamen verkozen. Het moderamen heeft maandelijks vergadering. De agenda van de kerkenraadsvergadering wordt opgesteld, en ‘dagelijks bestuur’ vind hier plaats. Tevens kan het moderamen bij elkaar komen in ‘nood’ situaties.
 
terug