Trouwplannen

Trouwplannen
‘Gaan jullie in de kerk trouwen?’. Het antwoord op die vraag is allang niet vanzelfsprekend meer. Als jullie kiezen voor een kerkelijke bevestiging en inzegening van jullie huwelijk, laten jullie daarmee zien dat de band met God belangrijk voor jullie is. En dat Gods zegen onmisbaar is voor jullie gemeenschappelijke toekomst.
Het is natuurlijk verstandig om een mogelijke trouwdatum al in een vroeg stadium voor te leggen aan een predikant. In de Protestantse kerk mogen alleen bevoegde predikanten een trouwdienst leiden. Bij voorkeur wordt de plaatselijke predikant voor deze dienst gevraagd, omdat zo de band met de geloofsgemeenschap zichtbaar gemaakt wordt. En juist het huwelijk bepaalt ons erbij, dat we deel uitmaken van een grotere gemeenschap.
De definitieve datum moet ook worden voorgelegd aan de kerkrentmeesters. Zij kunnen vertellen of de kerk beschikbaar is en informatie geven over de kosten van de viering.
Uiteraard moet een kerkelijk huwelijk goed voorbereid worden. In de meeste gevallen bestaat de voorbereiding uit twee of drie persoonlijke gesprekken met een predikant.
Kortom: mensen die hun huwelijk willen laten inzegenen in de kerk, kunnen contact opnemen met de predikant (predikant.kerkingen@gmail.com).Dopen

Als ouders een kind willen laten dopen, kunnen ze contact opnemen met de predikant (predikant.kerkingen@gmail.com). In goed onderling overleg wordt er dan een datum voor de doopdienst afgesproken. Vóór de doopdienst vindt er een zogenaamd doopgesprek plaats. Dat is een bijeenkomst waarbij alle ouders aanwezig zijn die tijdens dezelfde dienst een kind laten dopen. We gaan dan met elkaar in gesprek over de betekenis van de doop en het verloop van de dienst.
In het seizoen dat volgt op de doop nemen de doopouders deel aan een korte cursus over geloofsopvoeding, de zogenaamde doopcatechese. In onze gemeente hoort dat bij de doop. Het gaat om drie leerzame en gezellige avonden waarop je een aantal ouders ontmoet met kinderen in dezelfde leeftijd. Tijdens de doopcatechese denken we na over de geloofsopvoeding van onze kinderen. We vergelijken bijvoorbeeld een aantal kindergebeden en kinderbijbels. En we kijken alvast vooruit naar de geloofsopvoeding als de kinderen wat ouder zijn geworden.

 
terug