Verhuizen

Verhuizen
Als u gaat verhuizen, is het fijn als u de scriba (scriba.kerkingen@gmail.com) een verhuisbericht stuurt. In bepaalde gevallen – bijvoorbeeld als het gaat om mensen met een hoge leeftijd – kunnen we dan pastorale zorg besteden aan degene die verhuist. Maar in het algemeen is het natuurlijk goed om elkaar binnen de gemeente op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen in het privéleven. Alleen op die manier kunnen we in de gemeente echt naar elkaar omzien en met elkaar meeleven.
Daarnaast kunt u bij de scriba ook aangeven, of u in onze gemeente ingeschreven wilt blijven staan. Binnen de Protestantse Kerk In Nederland is het mogelijk om vanuit een andere woonplaats mee te blijven leven met de gemeente waar u vandaan komt. Via een simpele administratieve handeling kunt u op deze manier verbonden blijven aan de gemeente waar u zich het meest thuis voelt.
terug