Contactgegevens Contactgegevens
Hervormde Gemeente Ingen Kerkpad 2 4031 MA Ingen  
       
Predikant     predikant.kerkingen@gmail.com
ds. J.G. Schenderling Fruithof 3  4031 JD Ingen 0344-606085
       
Scriba      
Mevr. Wilma van Eck-van Baaren Molendreef 7 4031 LA Ingen scriba.kerkingen@gmail.com
      06-12231825
       
Voorzitter kerkenraad     voorzitter.kerkingen@gmail.com
Mevr. Annette Merkens-van Veldhuisen Rijnbandijk 21 4031 KN  Ingen 0344-693709
      06-40279081
       
Ouderlingen      
Dhr. Marinus van den Brink     0344-689158
Mevr. Wilma van Eck-van Baaren     0344-603132
Dhr. Ronald ter Mors     06-48188071
       
Jeugdouderling      
Mevr. Ilona van Blijderveen-Jansen     0344-846734
       
Diakonie      
Mevr. Ida van den Berg     0344-689158
       
Kerkrentmeesters      
Dhr. Jan van Blijderveen     0344-846734
Dhr. Jan Boeren     06-29537720
Dhr. Marcel Merkens     0344-693709
Mevr. Sabine de Raat-Sanders     06-15295059
Dhr. Willem Peter Ridder     06-25570604
       
Pastoraal medewerkers      
Mevr. Gelfke Bronk-Florijn     06-21553628
Mevr. Pellina de Leeuw-van de Pol     06-45477653
       
Kosters      
Dhr. Geurt van Ewijk     06-23925000
Dhr. Gerrit van Laar     0344-692643
       
Kerkbazuin     kerkbazuin.kerkingen@gmail.com
Mevr. Ineke Peters-Broek     06-54253830
       
Preekvoorziening     preekvoorziening.kerkingen@gmail.com
Dhr. en Mevr. Van Schaik     0344-606314
       
Dorpshuis In de Gaard Dr. A.R. Holplein 13 4031 MB Ingen  
Beheerder Mevr. Petra van Ewijk-Walbeek      0344-603382
       
       
       
       
terug