Rommelmarkt: mooi resultaat!

Rommelmarkt: mooi resultaat!
Op zaterdag 18 juni kon er weer een rommelmarkt worden georganiseerd ten behoeve van het restauratiefonds van de St. Lambertuskerk in Ingen. Voor het eerst sinds drie jaar, want tweemaal gooide de coronapandemie roet in het eten. Maar dit jaar was er als vanouds een levendige en goed bezochte rommelmarkt: kramen vol curiosa, boeken, decoratie- en cadeauartikelen, een rad van avontuur en een grote verloting. En daarnaast natuurlijk oliebollen, poffertjes, hamburgers en fruit. Aan het einde van de dag werd bekend, dat dit jaar het prachtige bedrag van ruim 10.000 euro netto bij elkaar is gebracht. Alle vrijwilligers, sponsoren en bezoekers: hartelijk bedankt voor jullie bijdragen en zonnige aanwezigheid!
 
WELKOM

WELKOM
Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Ingen.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
 
Kerk-TV

Kerk-TV
De kerkdiensten van de Hervormde Kerk in Ingen kunt u volgen via Kerk-TV.
Daarvoor kunt u deze link gebruiken:


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1483-Hervormde-Gemeente-Ingen

Kerkdiensten:
Zondag 26 juni, Viering H. Avondmaal, 10.00 uur: Ds. J.G. Schenderling
Zondag 3 juli, 10.00 uur: Ds. J.G. Schenderling
Zondag 10 juli, 10.00 uur: Mevr. P. Kuper, Geldermalsen

De liturgie kunt u vinden op de Kerkbazuin.
De Kerkbazuin kunt u aanvragen via: kerkbazuin.kerkingen@gmail.com

Hartelijk welkom bij onze online-kerkdiensten!
 
Blijft u geven?

Blijft u geven?
De coronaperiode is min of meer voorbij, maar in de kerk zijn de financiële gevolgen van de pandemie nog goed merkbaar. Door het uitvallen van bijzondere acties zoals de rommelmarkt en de voor- en najaarsmarkt waren er minder inkomsten. Tegelijk blijven de kosten stijgen, denk bijvoorbeeld aan de energiekosten. Als u het werk van de kerk financieel wilt steunen, kunt u gebruik maken van onderstaande banknummers. Alvast hartelijk bedankt!

Banknummer Kerkrentmeesters
Het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (CvK Ingen) is:
NL 08 RABO 0373 7228 69.

Banknummer Diakonie
Het banknummer van de diaconie is:
NL 49 RABO 0330 3008 57.
 
Kinderkerk en oppas

Kinderkerk en oppas
Kinderen die naar de Kinderkerk willen zijn om 10.00 uur van harte welkom in de kerk. Na het kindermoment en het zingen van het kinderlied, gaan ze naar In de Gaard om daar hun eigen programma te volgen. Na afloop van de kerkdienst kunnen ze daar weer worden opgehaald. Kinderen voor de oppasdienst kunnen vóór het begin van de dienst al bij In de Gaard worden gebracht, waar ze worden opgevangen door de leiding.