Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting
Elke geloofsgemeenschap die in de toekomst een rol van betekenis wil wezen zal haar geloof moeten overdragen. Het is net als met het spreken van een taal. Wil je je in de geloofsgemeenschap verstaanbaar maken, dan zult u de religieuze taal eigen moeten maken. Wie op vakantie in de winkel wat wil bestellen zal zich verstaanbaar moeten maken. Wie mee wil meepraten in de kerk zal de taal van de kerk moeten spreken. Al in de vroege kerk was er veel aandacht voor de vorming van gemeenteleden om hen zo in te wijden in de geheimen en mysteriën van de kerk. Als Hervormde Gemeente Ingen willen wij aansluiten bij deze goede gewoonte.
Voor zowel jong als oud, voor iemand met veel Bijbelkennis of juist niet, hebben we diverse vormen van toerusting.
terug