De kerkenraad

De kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De kerkenraad komt ongeveer negen maal per jaar bij elkaar (iedere maand, behalve juli, augustus en december). De opzet van de vergadering bestaat momenteel uit een opening waarbij het Woord van God wordt gelezen, en er een verdieping bij is. Daarna zal de agenda op tafel komen, welke door het moderamen is vastgesteld.
terug