Binnen zonder kloppen Binnen zonder kloppen

De diaconie organiseert 6x per jaar op de zaterdagmiddag een “Binnen zonder kloppen”
Het is een laagdrempelige middag, voor mensen die gewoon even willen binnenlopen voor de gezelligheid, of er even uit willen zijn om mensen ontmoeten. Of bijpraten met andere dorpsbewoners.  Een speciale middag georganiseerd voor een ieder. Ons doel: ontmoeting, gezelligheid, samen eten, omzien naar elkaar.
De middagen beginnen om 15.30 uur. Het is een prachtige invulling van de middag. De opkomst is goed, de middag begint met een gedicht en gebed. Tussen half 4 en half vijf is er dan volop gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. In het tweede gedeelte, proberen we dan steeds iets te organiseren en sluiten af met een maaltijd. Er zijn geen kosten aan verbonden, Wel is er een collecte voor een diaconaal doel.
Rond 18.30 uur wordt de middag afgesloten met een gedicht. De datums worden via de Kerk Roept en Kerk Bazuin bekend gemaakt.
Laat u niet weerhouden zo’n middag te bezoeken, ook als u niet in de gelegenheid bent elke keer te komen.
Als u moeilijk zelf kunt komen, kunt u contact opnemen met de diaconie, die dan voor vervoer zorgen.

 
 
 

 
terug